Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Mae dyddiadau tymhorau'r ysgol yn darparu ar gyfer 195 diwrnod ysgol. O fewn y 195 diwrnod hyn, caiff ysgolion gau am bum niwrnod at ddibenion hyfforddiant.

Blwyddyn Academaidd 2018/2019

Tymor Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen
Hydref Dydd Llun
03.09.18
Dydd Llun
29.10.18
Dydd Gwener
02.11.18
Dydd Gwener
21.12.18
Gwanwyn Dydd Llun
07.01.19
Dydd Llun
25.02.19
Dydd Gwener
01.03.19
Dydd Gwener
12.04.19
Haf Dydd Llun
29.04.19
Dydd Llun
27.05.19
Dydd Gwener
31.05.19
Dydd Llun
22.07.19

Blwyddyn Academaidd 2019/2020

Tymor Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Dechrau Hanner Tymor yn Gorffen Tymor yn Gorffen
Hydref Dydd Llun
02.09.19
Dydd Llun
28.10.19
Dydd Gwener
01.11.19
Dydd Gwener
20.12.19
Gwanwyn Dydd Llun
06.01.20
Dydd Llun
17.02.20
Dydd Gwener
21.02.20
Dydd Gwener
03.04.20
Haf Dydd Llun
20.04.20
Dydd Llun
25.05.20
Dydd Gwener
29.05.20
Dydd Llun
20.07.20