Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ymweliad blynyddoedd 4/5 gyda'r Eglwys leol:

Ymweliad blynyddoedd 4/5 gyda'r Eglwys leol:

4th December 2018

Aeth disgyblion dosbarth Miss Heledd Williams ar daith i Eglwys Sant Gabriel bore 'ma.

Tro disgyblion blynyddoedd 4/5 oedd hi i ymweld â'r Eglwys leol heddiw. Dysgodd y disgyblion am yr Eglwys a'i nodweddion fel rhan o'u gwaith ar Gristnogaeth. Diolch i'r Parchedig Nick am y croeso cynnes.

Diolch.