Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwaith y Cyngor Ysgol:

Gwaith y Cyngor Ysgol:

4th December 2018

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn trefnu diwrnod gwisg anffurfiol i gefnogi ein banc bwyd lleol.

Ychydig wythnosau yn ôl, bu rhai o aelodau'r Cyngor Ysgol yn ymweld ag Eglwys Byddin yr Iachawdwriaeth i weld sut maen nhw'n helpu pobl yn y gymuned leol gyda'r banc bwyd. Fe wnaethant goladu rhestr o'r bwydydd/cynhyrchion sydd eu hangen ar gyfer y banc bwyd ac rydym wedi penderfynu gofyn i bob dosbarth ddod ag eitem wahanol i'r ysgol ar ein diwrnod gwisg anffurfiol ar Ragfyr 14. Rydyn ni'n gobeithio casglu llawer o eitemau i gefnogi achos da iawn dros y Nadolig.

Dyma restr o'r eitemau rydym yn gofyn yn garedig amdanynt:
(Gallwch hefyd ddod o hyd i gopi o'r llythyr yn yr adran 'Llythyron Adref'.)

Meithrin - Bisgedi
Miss Thomas - Ffrwythau mewn tin
Miss Sheppeard - Ffrwythau mewn tin
Mrs Dalgleish - Brwsh dannedd
Miss W Williams - Brwsh dannedd
Miss Hughes - Past Dannedd
Miss Westphal - Siampŵ
Miss Broad - Siampŵ
Mrs Lewis - Sebon cawod
Miss H Williams - Sebon cawod
Mr Price - sebon
Mr Bridson - Cwstard neu pwdin reis
Miss Passmore - Cwstard neu pwdin reis

Diolch yn fawr iawn i bawb.