Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyngerdd ffidil blwyddyn 2:

Cyngerdd ffidil blwyddyn 2:

8th February 2019

Da iawn i blant blwyddyn 2 yn y gyngerdd bore 'ma.

Perfformiodd y plant yn wych bore 'ma ar ôl hanner tymor o wersi ffidil; roedd yn hyfryd i weld eu datblygiad. Diolch yn fawr i Miss Rich o Gerddoriaeth Gwent am ei holl waith caled.

Da iawn i bawb.