Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cystadleuaeth bêl-droed Heddlu Gwent:

Cystadleuaeth bêl-droed Heddlu Gwent:

10th April 2019

Da iawn i'r ddau dîm yn y gystadleuaeth bêl-droed heddiw.

Aeth dau dîm i'r gystadleuaeth yn Stadiwm Cwmbrân heddiw. Chwaraeodd y ddau dîm yn wych, yn ennill nifer o'r gemau. Rydym yn falch iawn o'r disgyblion i gyd, am eu hymdrechion a'u hymddygiad.

Da iawn i bawb.