Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Diwrnod Sardun CA2:

Diwrnod Sardun CA2:

10th April 2019

Cafodd y disgyblion eu cyflwyno i'n thema newydd heddiw sef 'Cawsom Wlad I'w Chadw'.

Ein thema ar ôl y Pasg fydd 'Cawsom wlad i'w chadw'. Gwyliodd y disgyblion fideo Cwricwlwm i Gymru fel sbardun ar gyfer y diwrnod. Yn ystod y bore, aeth y disgyblion i ddosbarthiadau gwahanol er mwyn dysgu am bynciau amrywiol megis enwau llefydd yng Nghymru, afonydd, cestyll a'r Wyddfa. Bydd y disgyblion yn cyd gynllunio er mwyn bwydo'r hyn y byddan nhw'n ei ddysgu yn ystod y tymor nesaf.

Os hoffech chi weld fideo newydd y Llywodraeth, cliciwch ar y wefan isod.

Diolch.