Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Wythnos Rifedd 2019:

Wythnos Rifedd 2019:

3rd June 2019

Thema'r wythnos rifedd yw Cwpan y Byd Criced.

Yn ystod yr wythnos, bydd y disgyblion yn edrych ar y gwahanol wledydd sy'n cymryd rhan yng Nghwpan y Byd ac yn dysgu ychydig am bob un. Byddant hefyd yn edrych ar wahanol bethau yn ymwneud â rhifedd e.e. costau tocynnau, costau teithio, baneri, poblogaeth ac ystadegau gwahanol.

Diolch i'r Tîm Rhifedd am drefnu'r wythnos.

Diolch.