Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

20th December 2018

Diolch i bawb yng nghymuned yr ysgol am eich cefnogaeth y tymor hwn.

Rydym yn gobeithio y caiff pob un o'r disgyblion a'u teuluoedd wyliau hyfryd ac rydym yn dymuno 'Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda' i chi gyd!

Bydd yr ysgol yn ailagor i'r disgyblion ar ddydd Mawrth, Ionawr 8fed, yr un diwrnod a bydd ein her mis Ionawr yn dechrau - gweler y llythyr 'Her Ionawr' yn rhan 'Llythyron Adref' y wefan.

Diolch yn fawr a Nadolig Llawen.