Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

3rd January 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân.

Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

* Does dim clybiau ar ôl ysgol yr wythnos hon, ar wahân i Glwb Plant y Tri Arth. *

Dydd Llun:

Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd:
Does dim ysgol i'r disgyblion heddiw gan fod hyfforddiant ar gyfer staff.

Dydd Mawrth:

Bydd yr ysgol yn ail ddechrau i'r disgyblion heddiw a bydd ein her Ionawr hefyd yn dechrau heddiw.
(Gweler y llythyr yn rhan 'Llythyron Adref' o'r wefan.)

Dydd Mercher:

Ymgyrch beicio / sgwtera i'r ysgol. (#WheelieWednesday) Rydyn ni'n annog y disgyblion i ddod i'r ysgol ar gefn beic neu sgwter heddiw.

Dydd Iau:

Gwers nofio i ddisgyblion blwyddyn 4 Mrs Lewis.

Sesiwn bêl-droed i ddisgyblion blwyddyn 6 gyda Chasnewydd.

Dydd Gwener:

** Gall blant dosbarth Mrs Dalgleish wisgo dillad eu hunain i'r ysgol gan eu bod wedi ennill presenoldeb y mis ar gyfer mis Rhagfyr. **

Sesiwn greadigol Ffa La La ar gyfer plant y feithrin, derbyn a blwyddyn 1.

Gwers ffidil ar gyfer plant blwyddyn 2 Miss Hughes.

Diolch.