Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Disgo'r Gymdeithas Rieni ac Athrawon:

Disgo'r Gymdeithas Rieni ac Athrawon:

16th January 2019

Mae aelodau'r PTA wedi trefnu disgo ' Santes Dwynwen ' ar gyfer yr wythnos nesaf. Darllenwch fwy...

Diwrnod Sbardun Cyfnod Allweddol 2:

Diwrnod Sbardun Cyfnod Allweddol 2:

14th January 2019

Mwynhaodd disgyblion CA2 eu diwrnod sbardun heddiw. Darllenwch fwy...

Her Ionawr Ysgol Gymraeg Cwmbrân:

Her Ionawr Ysgol Gymraeg Cwmbrân:

14th January 2019

Y thema lles ar gyfer ail wythnos ein her mis Ionawr yw 'bod yn actif'. Darllenwch fwy...

Sesiynau Taekwondo:

Sesiynau Taekwondo:

14th January 2019

Daeth Tao o gwmni Taekwondo Torfaen i weithio gyda phlant y cyfnod sylfaen heddiw. Darllenwch fwy...

Ymchwil mewn i Ddiabetes Math 1:

Ymchwil mewn i Ddiabetes Math 1:

14th January 2019

Daeth Miranda Burdett, o'r elusen JDRF, i siarad â'r disgyblion yn y gwasanaeth bore ' ma. Darllenwch fwy...