Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

11th April 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer yr wythnos gyntaf ar ôl y Pasg yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Darllenwch fwy...

Cystadleuaeth bêl-droed Heddlu Gwent:

Cystadleuaeth bêl-droed Heddlu Gwent:

10th April 2019

Da iawn i'r ddau dîm yn y gystadleuaeth bêl-droed heddiw. Darllenwch fwy...

Diwrnod Sardun CA2:

Diwrnod Sardun CA2:

10th April 2019

Cafodd y disgyblion eu cyflwyno i'n thema newydd heddiw sef 'Cawsom Wlad I'w Chadw'. Darllenwch fwy...

Ymweliad gan Fferm Greenmeadow:

Ymweliad gan Fferm Greenmeadow:

9th April 2019

Daeth ymwelwyr arbennig o Fferm Greenmeadow i'r ysgol heddiw. Darllenwch fwy...

Gwers Gymraeg gyda Henllys a Nant Celyn:

Gwers Gymraeg gyda Henllys a Nant Celyn:

8th April 2019

Diolch i ddisgyblion Henllys a Nant Celyn am ddod i'r ysgol heddiw. Darllenwch fwy...