Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Gweithdy celf plant blwyddyn 1:

Gweithdy celf plant blwyddyn 1:

29th January 2019

Tro plant blwyddyn 1 oedd hi i gymryd rhan yn y gweithdy celf heddiw. Darllenwch fwy...

Sesiwn sgiliau hoci gyda Hoci Gwent:

Sesiwn sgiliau hoci gyda Hoci Gwent:

29th January 2019

Diolch i gynrychiolwyr o Hoci Gwent am ddod i gynnal gweithdy sgiliau hoci gyda blwyddyn 3 heddiw. Darllenwch fwy...

Gweithdai celf creadigol blwyddyn 2:

Gweithdai celf creadigol blwyddyn 2:

28th January 2019

Diolch i Naz o Llantarnam Grange am ddod i weithio gyda phlant blwyddyn 2 heddiw. Darllenwch fwy...

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd:

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd:

26th January 2019

Aeth tri disgybl i gymryd rhan yn y Gala Nofio Cenedlaethol yng Nghaerdydd heddiw. Darllenwch fwy...

Grŵp Scouts Torfaen:

Grŵp Scouts Torfaen:

25th January 2019

Diolch i gynrychiolwyr o grŵp scouts Torfaen am ddod i siarad gyda'r disgyblion heddiw. Darllenwch fwy...